Аналітичний звіт за результатами соціологічного опитування освітян та учнів

Опубліковано 05 травня 2021, о 14:14

 Освітній Центр Верховної Ради України  

 Формування соціальних та громадянських компетентностей в учнів є одним із основних завдань Нової української школи. Саме тому в освітній процес закладів освіти активно впроваджується громадянська освіта, проводяться заходи з навчання демократії та громадянської парламентської просвіти. 

В Аналітичному звіті подано результати якісного соціологічного дослідження потреб і проблем, що постають перед педагогами в процесі здійснення громадянської парламентської просвіти, а також ставлення школярів до змісту й методики навчання ГПП, їхніх громадянських настроїв та активності. Під час проведення фокус-груп було опитано 28 педагогічних працівників, які працюють в закладах освіти різних типів. В онлайн-опитуванні взяли участь 1304 освітян і 2542 школярів з більшості регіонів України. 

За результатами опитування сформульовано рекомендації для зацікавлених сторін з метою ширшого запровадження громадянської парламентської просвіти в освітній процес закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти. Наведені висновки та рекомендації можуть бути використані при формуванні освітніх програм закладів освіти, при здійсненні підвищення кваліфікації освітян в системі післядипломної педагогічної освіти, враховані в діяльності Освітнього Центру Верховної Ради України, органів управління освітою, закладів освіти та громадських організацій, які працюють з дітьми та молоддю. 

Аналітичний звіт написано та надруковано в рамках проєкту «Розширення мережі інтерактивних парламентських просвітницьких осередків для учнів молодшої та середньої школи», що реалізується громадською організацією «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики» в межах Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», яка виконується Фондом Східна Європа. Головною метою Програми РАДА є сприяння становленню відповідального, підзвітного, і демократичного представницького органу – Парламенту України.
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку